atlas-roslin.pl

Aquilegia [🔉 a·kwi·le·gi·a]

orlik

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aquilegia (orlik)
🌱
Byliny ze zdrewniałą szyją korzeniową i włóknistymi korzeniami występujące w strefie umiarkowanej Półkuli Północnej; liczne z nich uprawiane w ogrodach skalnych i na rabatach bylinowych to gatunki górskie.
wysokość: 0.1 – 1 m
kwitnienie: od maja do lipca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przepuszczalna • mineralna • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6
W uprawie można wyróżnić dwie grupy. Roślejsze gatunki o charakterze bylin runa leśnego, w ogrodach zwykle znajdujące swoje miejsce na rabacie bylinowej, preferują gleby wilgotniejsze i stanowiska półcieniste.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion [jesienią lub na przedwiośniu]
przez podział [wiosną (tylko niekiedy; generalnie większość gatunków bardzo źle znosi przesadzanie)]