wystepowanie
o mapie występowania
Jedyny rodzimy przedstawiciel tego rodzaju (w uprawie jako ozdobne, znajdują się też inne gatunki).

space

Owocem jest pięć wzniesionych mieszków.

space

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · o znaczeniu produkcyjnym · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · bylina na kwiat cięty · wysokość 30-100 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 5-6