takson uprawiany [24]

Primula juliae Kusn.

pierwiosnek gruziński
na stronie — krótki opis · wymagania i uprawa · znaleziska
Primula juliae (pierwiosnek gruziński)
Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski

krótki opis

Primula juliae (pierwiosnek gruziński)
XL
Primula juliae (pierwiosnek gruziński)
XL
Naturalne stanowiska znajdują się na Kaukazie gdzie rośnie na wilgotnych, skalistych zboczach w górskich lasach.

space

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 5-10 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 3-4

wymagania i uprawa

Primula juliae (pierwiosnek gruziński)
Bylina zadarniająca o krótkich rozłogach. Uprawiany w ogrodach skalnych, w miejscu półcienistym, na glebie zwięzłej, wilgotnej, próchnicznej. Najprościej rozmnaża się przez podział. W uprawie jako pierwiosnek pruhonicki (Primula ×pruhoniciana) lub pod nazwami odmianowymi, znajduje się duża liczba mieszańców tego gatunku z pierwiosnkiem bezłodygowym (Primula vulgaris) (odm. Crispii, Wanda), pierwiosnkiem lekarskim (Primula veris), pierwiosnkiem wyniosłym (Primula elatior) i innymi.

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba wilgotna · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Alba’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_4_75.jmak - Primula juliae (pierwiosnek gruziński); Niemcy
jmak.09_4_75
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #2
znalezisko 20130000.prju_fr.13 - Primula juliae (pierwiosnek gruziński); Wrocław
130000-prju_fr
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #8