atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron impeditum Balf. f. et W.W. Sm. [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik gęsty