takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.152)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Hacquetia epipactis (Scop.) D.C.

cieszynianka wiosenna
Hacquetia epipactis
17.04.2004, Dzięgielów; copyright © by Antoni Mielnikow
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.152 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 10-25 cm · kwitnienie: 3-5

Wymagania: światło · cień lub półcień · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.A056.bl - Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
bl.A056
leg. Barbara Łotocka #7
znalezisko 20070415.2.jkr - Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna); rez. ‘Cieszynianka’, Mogilany k/Krakowa
jkr.070415-2
leg. Jerzy Kruk
/rez. ‘Cieszynianka’, Mogilany k/Krakowa/ #2