atlas-roslin.pl

rozchodniki (Sedum) w ogrodzie

Dawny "duży" rodzaj Sedum jest obecnie podzielony na kilka "drobniejszych" rodzajów. W praktyce ogrodniczej funkcjonują zwykle dawne nazwy główne tj. Sedum ...
objaśnienie skrótów

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Sedum-uprawiane
🌱
W ogrodzie to typowe rośliny skalniakowe, sprawdzające się na glebach słabszych, ubogich i przepuszczalnych. Z racji na różnorodność gatunków i odmian bywają przedmiotem kolekcjonerskim. Mogą być używane do tworzenia oryginalnych obwódek.

space

🌿 ozdobne liście
wysokość: 10 – 60 cm
kwitnienie: od czerwca do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: przepuszczalna • niskie wymagania • przeciętna ogrodowa • uboga • mineralna • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)
Gleby przepuszczalne, nie nazbyt wilgotne i umiarkowanie żyzne lub ubogie. Z uwagi na sukulentyczność odporne na suszę.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion [po dojrzeniu lub wczesną wiosną; czasem samosiew]
przez podział [wiosną, przed kwitnieniem]
przez sadzonki pędowe odrywane [sierpień – wrzesień]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #30) analiza dostępności roślin