atlas-roslin.pl

Mycelis muralis (L.) Dumort. [🔉 mi·ce·lis]

sałatnik leśny
Cicerbita muralis (L.) Wallr. · Lactuca muralis (L.) Gaertn. [🔉 lak·tu·ka *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycelis muralis
Mycelis muralis
Mycelis muralis
Mycelis muralis
Mycelis muralis (sałatnik leśny)
Mycelis muralis (sałatnik leśny)
Mycelis muralis (sałatnik leśny)
Mycelis muralis

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Mycelis muralis (sałatnik leśny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Mycelis muralis (sałatnik leśny)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#1
am.040904-4
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Pszczyny/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.500 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.125 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.736 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.513+507k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.536 [9]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.125 [86.8]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.566 [11]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.336+t20 [85.29]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.332 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.744 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji