atlas-roslin.pl

Hypochoeris [🔉 hi·po·che·ris]

prosienicznik
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niełodyga szczeciniasto owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pappus jednorzędowy, wszystkie włoski pierzaste, z drobnymi brodawkami i z licznymi długimi włoskami.
↓niełodyga zwykle z kilkoma koszyczkami, szypuła pod nimi ± nie zgrubiała
Hypochoeris maculata (prosienicznik plamisty)
Hypochoeris maculata
Hypochoeris maculata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki 13-20 mm średnicy; listki okrywy z wąskim zielonym brzegiem, wełnisto owłosionym lub krótko strzępiastym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy, widne lasy.
↑nie łodyga z jednym koszyczkiem, w górnej połowie znacznie zgrubiała
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczek 25-50 mm średnicy; listki okrywy z suchobłoniastym, długo strzępiastym brzegiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie łodyga naga lub skąpo owłosiona w nasadzie, najwyżej z pojedynczym łuskowatym liściem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pappus dwurzędowy, zewnętrzne włoski wyraźnie krótsze, wewnętrzne szorstkie z drobnymi brodawkami i z licznymi długimi włoskami.
↓niekwiaty wyraźnie dłuższe od listków okrywy, koszyczek ponad 2 cm średnicy
Hypochoeris radicata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris radicata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie niełupki z długim cienkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy, odłogi, przydroża i zarośla.
↑nie brzeżne kwiaty długości listków okrywy, koszyczek do 15 mm średnicy
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne niełupki na szczycie ucięte, bez dzióbka lub rzadziej z krótkim dzióbkiem, wewnętrzne niełupki z długim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Piaszczyste pola, murawy, przydroża.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.508+505k [15]
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.708 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.150 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.696 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.525 [9]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.11+24 [86.8]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.199 [85.29]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.8+272+314+375 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.308 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.730 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.443 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji