fot. pk-Hypochoeris_glabra_1a_Rytele_Swieckie_7.10 (884×688) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2010, Rytele Święckie, gm. Ceranów, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski