takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hypochoeris glabra L.

prosienicznik gładki
na stronie — występowanie