takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hypochoeris maculata L.

prosienicznik plamisty
na stronie — występowanie · znaleziska