fot. pk-Hypochoeris_glabra_1b_Rytele_Swieckie_7.10 (306×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2010, Rytele Święckie, gm. Ceranów, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski