takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Koerte

chłodek drobny chłodek drobnolistny
na stronie — występowanie · znaleziska