takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Taraxacum nigricans (Kit.) Rchb.

mniszek czarniawy
na stronie — występowanie