⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ranunculus (jaskier)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) tylko liście nitkowate, bez liści pływających (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
  
    
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
(p) liście nitkowate sztywne, z zarysie okrągłe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Długość blaszki kilka razy mniejsza niż długość przyległego międzywęźla.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
wystepowanie
jaskier krążkolistny · syn. Ranunculus circinatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty; wody stojące — stawy, starorzecza, rowy, rzadko w wodach wolno płynące. Rośnie na płyciznach i na znacznych głębokościach, ponad 150cm. Preferuje wody o dużej zawartości wapnia.
    
    
(p) liście ±wiotkie, w obrysie nieregularne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Liście dłuższe lub tylko nieco krótsze od przyległego międzywęźla.
    
      
Batrachium baudotii (włosienicznik Baudota)
Batrachium baudotii (włosienicznik Baudota)
(p) owoce oskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Batrachium baudotii (włosienicznik Baudota)
wystepowanie
jaskier Baudota · syn. Ranunculus baudotii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki; słonawe wody Bałtyku i wybrzeża; jeśli w głębi lądu to w wodach alkalicznych. Przeważnie na głębokości 20-50cm.
      
      
(p) owoce nieoskrzydlone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
      
        
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)
(p) płatki drobne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Zgrubienie wokół otworu miodnika (w pobliżu nasady płatka) półksiężycowate.
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)
wystepowanie
jaskier skąpopręcikowy · syn. Ranunculus trichophyllus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsty; wody stojące lub pomału płynące; stawy, starorzecza, kanały; najczęściej w zbiornikach z piaszczystym dnem.
        
        
(p) płatki większe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Zgrubienie wokół otworu miodnika okrągłe do gruszkowatego.
        
          
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
kwiaty
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
roslina wyciągnięta z wody
(p) liście wiotkie wielokrotnie podzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Odcinki liściowe wiotkie — po wyciągnięciu z wody ±zlepiają się pędzelkowato ze sobą.
Batrachium aquatile s.l. (włosienicznik wodny s.l.)
jaskier wodny s.l. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występują w wodach stojących, rzadziej w powoli płynących.
          
          
(p) liście sztywniejsze mniej krotnie podzielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· Bardziej sztywne — po wyciągnięciu z wody odcinki pozostają ±równoległe.
  Występują w wodach płynących.
          
            
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
(p) dno kwiatowe nie jest gęsto owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Płatków korony 5-13.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
wystepowanie
jaskier rzeczny · syn. Ranunculus fluitans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w wodach szybko płynących, rzeki, strumienie, na podłożu żwirowatym lub kamienistym, w wodach bardzo płytkich i głębokich do 3m.
            
            
Batrachium penicillatum (włosienicznik pędzelkowaty)
(p) dno kwiatowe gęsto owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Płatków korony 5.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Batrachium penicillatum (włosienicznik pędzelkowaty)
wystepowanie
jaskier pędzelkowaty · syn. Ranunculus penicillatus · Ranunculus pseudofluitans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.
            
  
(p) liście różnego typu (zanurzone nitkowate i pływające o mniej podzielonej blaszce)(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
  
    
Batrachium baudotii (włosienicznik Baudota)
Batrachium baudotii (włosienicznik Baudota)
(p) blaszka liści pływających głęboko podzielona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Dno kwiatowe jajowate, w czasie owocowania silnie wydłużone; słupki i niedojrzałe owoce zupełnie nagie; dojrzałe owoce nagie, oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Batrachium baudotii (włosienicznik Baudota)
wystepowanie
jaskier Baudota · syn. Ranunculus baudotii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki; słonawe wody Bałtyku i wybrzeża; jeśli w głębi lądu to w wodach alkalicznych. Przeważnie na głębokości 20-50cm.
    
    
(p) blaszka liści pływających płycej podzielona(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Dno kwiatowe ±kuliste; słupki i niedojrzałe owoce ±owłosione; dojrzałe owoce nagie lub z krótkimi szczecinkami, nieoskrzydlone.
    
      
Batrachium aquatile s.l. (włosienicznik wodny s.l.)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
pokrój
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
roslina wyciągnięta z wody
(p) szypułki kwiatowe krótkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Odcinki liściowe wiotkie — po wyciągnięciu z wody zlepiają się pędzelkowato ze sobą, w wodzie rozstawione pierzasto.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
Batrachium aquatile s.l. (włosienicznik wodny s.l.)
jaskier wodny s.l. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występują w wodach stojących, rzadziej w powoli płynących.
      
      
Batrachium penicillatum (włosienicznik pędzelkowaty)
(p) szypułki kwiatowe długie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· Bardziej sztywne — po wyciągnięciu z wody odcinki pozostają ±równoległe (tak jak i są rozstawione w wodzie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Batrachium penicillatum (włosienicznik pędzelkowaty)
wystepowanie
jaskier pędzelkowaty · syn. Ranunculus penicillatus · Ranunculus pseudofluitans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Od 2004r. do 2014r. wszystkie włosieniczniki podlegały ochronie ścisłej, za wyjątkiem włosienicznika krążkolistnego (Batrachium circinatum). Obecnie chronione gatunki są wyspecyfikowane, część z nich podlega ochronie ścisłej, inne częściowej.
Oznaczanie włosieniczników jest utrudnione z uwagi na dużą zmienność spowodowaną różnicami w warunkach rozwoju oraz z uwagi na brak „mocnych” cech diagnostycznych.

Do oznaczania potrzebne są egzemplarze kwitnące i owocujące.

W szczególności trzeba zarejestrować stopień wiotkości liści podwodnych (jak zachowują się po wyjęciu z wody), ich formę gdy są zanurzone, stosunek długości liści zanurzonych do przyległych międzywęźli, długość szypuł owoców i ich relację do długości podpierającego liści, bezwzględne wymiary płatków, liści, grubości góry łodygi, kształt wału otaczającego otwór miodnika (znajduje się na płatku korony w pobliżu nasady płatka).

opis

Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
pokrój
Rośliny wodne i błotne, zwykle z liśćmi zróżnicowanymi na podwodne rozcięte na nitkowate łatki i liście pływające po powierzchni wody (lub powietrzna) o „normalnej blaszce”.

space

Dno kwiatowe owłosione, jedynie u włosienicznika rzecznego (Batrachium fluitans) ±nagie.

space

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.446 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.80 [16.4II]
· Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1982 — Flóra Slovenska. III. p.197 [84.3]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.165 [86.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.158 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.50 [11]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.163 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.175 [3]
· Săvulescu, T., 1953 — Flora Romanicae. T.2 Caryophyllaceae — Ranunculaceae p.548 [91.2]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.335 [85.7]
· Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1953 — Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae p.104 [89.5]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.285 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 03.03.2017 · powstała/was created 20.03.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Batrachium.htm"> Batrachium (włosienicznik) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>