takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.225); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Batrachium penicillatum Dumort.

włosienicznik pędzelkowaty jaskier pędzelkowaty
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. · Ranunculus pseudofluitans (Syme) Newb.
Batrachium penicillatum (włosienicznik pędzelkowaty)
04.08.2010, Oldrzychowice Kłodzkie; copyright © by Zygmunt Dajdok

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Batrachium (włosienicznik)kl 879kl 884
Batrachium penicillatum (włosienicznik pędzelkowaty)
Bylina. Łodygi do 3m długości, pojedynczo rozgałęzione; nagie.

space

Dno kwiatowe gęsto owłosione. Wały miodnikowe okrągłe do gruszkowatych.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.225 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.