takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.209)

Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.

włosienicznik rzeczny jaskier rzeczny
Ranunculus fluitans (Lam.) Wimm.
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
kwiaty; 22.06.2008, Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu; copyright © by Michał Smoczyk
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
płat zespołu Ass.Ranunculetum fluitantis z kwitnącym włosienicznikiem rzecznym
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
kwiaty
Ranunculus fluitans

cechy charakterystyczne

Bylina wodna, formy lądowe niekiedy jednoroczne. Łodygi do 6m długości (formy lądowe nieraz silnie skarlałe kilkuncentymetrowe), nierozgałęziona lub pojedynczo rozgałęziona; w wodzie płynącej z międzywęźlami do 30cm długości, poza głównym okresem wegetacji tworzy formy z płożącymi i korzeniącymi się łodygami o krótkich międzywęźlach i długoogonkowymi liśćmi; naga.

space

Dno kwiatowe rzadko owłosione lub nagie. Płatków korony 5-13, szerokojajowate, zachodzą na siebie brzegami. Pręciki nie wyższe od słupków. Wał nektarnikowy gruszkowaty lub jajowaty.

space

Kwitnienie (maj)czerwiec-sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.209 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Głównie w wodach szybko płynących, rzeki, strumienie, na podłożu żwirowatym lub kamienistym, w wodach bardzo płytkich i głębokich do 3m.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 20080622.1.sm - Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny); Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu
4f · 20080622.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.454 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.80 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.161 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.165 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.68 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.167+170 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.52 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.286 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.175 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.01.2017 · powstała/was created 07.02.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Ranunculus_fluitans.htm"> Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>