(zespół) Ass.Ranunculetum fluitantis Allorge 1922

Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
22.06.2008, Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu; copyright © by Michał Smoczyk

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculetum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculetum fluitantis

Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)[optimum]
Potamogeton ×fluitans
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculetum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ranunculion fluitantis

Nuphar lutea (grążel żółty)[f. submersa]
Batrachium aquatile (włosienicznik wodny)[ssp. pseudofluitans]
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)[s.str.]
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)[f. submersa]
Potamogeton ×fluitans
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)[f.]
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)