(zespół) Ass.Ranunculetum fluitantis Allorge 1922

Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)

22.06.2008, Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu; copyright © by Michał Smoczyk

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculetum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculetum fluitantis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculetum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ranunculion fluitantis

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea