(rząd) O.Potametalia Koch 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Potametalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Potametalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Potametalia

  All.Potamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie)
  
    GrAss.grupa Potametum pectinati
    
      Ass.Potametum graminei
      
      Ass.Potametum nitentis
      
      Ass.Potametum pectinati
      
      Ass.Potametum filiformis
      
      Ass.Parvopotamo-Zannichellietum
      
      Ass.Najadetum intermiediae
      
      Ass.Potamo-Najadetum marinae
      
      Ass.Zannichellietum palustris
      
    GrAss.grupa Potametum lucentis
    
      Ass.Potametum acutifolii
      
      Ass.Ranunculetum circinati
      
      Ass.Elodeetum canadensis (zespół moczarki kanadyjskiej)
      
      Ass.Ceratophylletum demersi (zespół rogatka sztywnego)
      
      Ass.Ceratophylletum submersi
      
      Ass.Myriophylletum spicati
      
      Ass.Potametum compressi
      
      Ass.Potametum lucentis (zespół rdestnicy połyskującej)
      
      Ass.Potametum perfoliati
      
      Ass.Potametum friesi
      
      Ass.Hippuridetum submersae
      
  All.Nymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)
  
    Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae (zespół żabiścieku i osoki aleosowatej)
    
    Ass.Potametum natantis
    
    Ass.Myriophylletum verticillati
    
    Ass.Nupharo-Nymphaeetum albae (zespół grążela i grzybieni białych)
    
    Ass.Nupharetum pumilii
    
    Ass.Nymphaeetum candidae (zespół grzybieni północnych)
    
    Ass.Nymphoidetum peltatae
    
    Ass.Trapetum natantis
    
    Ass.Polygonetum natantis
    
    Ass.Potametum obtusifolii
    
    Ass.Hydrilletum verticillatae
    
  All.Hottonion
  
    Ass.Hottonietum palustris (zespół okrężnicy bagiennej)
    
  All.Ranunculion fluitantis
  
    Ass.Ranunculetum fluitantis
    
    Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
    
    Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi
    
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Potametalia.htm"> Potametalia - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>