(związek) All.Nymphaeion Oberd. 1953

zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni

część zbiorowisk odpowiada siedlisku „starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne... (3150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Nymphaeion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nymphaeion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Nymphaeion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea