takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Utricularia vulgaris L.

pływacz zwyczajny
Utricularia vulgaris

pęd, widoczne pączki przetrwalnikowe (turiony); 21.09.2003, Wdzydzki Park Krajobrazowy; copyright © by Paweł Garski

Utricularia vulgaris

kwiatostan

Utricularia vulgaris

szczyt kwiatostanu, kwiaty

Utricularia vulgaris

pokrój, na szczycie pączek przetrwalnikowy (turion)

Utricularia vulgaris

pęd boczny

Utricularia vulgaris

pułapka

Utricularia vulgaris

pułapka

Utricularia vulgaris

pułapki

Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)

występowanie

Do 2014r. podlegał ochronie (ochronie podlegał cały rodzaj). Teraz nie jest chroniony a ochronie podlegają wyspecyfikowane, pozostałe gatunki rodzaju.
Utricularia vulgaris

leśne jeziorko z kwitnącymi roślinami

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Wody stojące.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20090713.2.pkob - Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny); ok. Lubska, woj. lubuskie

5f · 20090713.2.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/