fot. pg-031206-7 (380×520) — copyright © by Paweł Garski
pęd, widoczne pączki przetrwalnikowe (turiony)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Utricularia vulgaris

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.09.2003, Wdzydzki Park Krajobrazowy
copyright © by Paweł Garski