fot. bl-f167-utricularia-vulgaris-ped-boczny1 (562×480) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Utricularia vulgaris

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pęd boczny; 05.07.2001
copyright © by Barbara Łotocka