fot. bl-f167-utricularia-vulgaris-ped-boczny1 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Utricularia vulgaris

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pęd boczny
05.07.2001 copyright © by Barbara Łotocka