(zespół) Ass.Polygonetum natantis Soó 1927

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Polygonetum natantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Polygonetum natantis