(zespół) Ass.Potametum natantis Soó 1923

Potametum natantis
25.06.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Potametum lucentis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potametum natantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)