(zespół) Ass.Potametum natantis Soó 1923

Potametum natantis

25.06.2004 copyright © by Piotr Sikorski

Potametum lucentis

XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potametum natantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potametum natantis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potametum natantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea