takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.199)

Nymphaea alba L.

grzybienie białe
Castalia alba (L.) Wood · Nymphaea minoriflora (Simonk.) E.D.Wissjul. · Nymphaea occidentalis (Ostenf.) Moss
Nymphaea alba
Wleń, ogród; copyright © by Jacek Soboń
Nymphaea alba (grzybienie białe)
Nymphaea alba
Nymphaea alba
Nymphaea alba
Nymphaea alba

cechy charakterystyczne

Nymphaea alba
Bylina wodna o liściach unoszących się na powierzchni wody.

space

Nasada kwiatu wyoblona, bez krawędzi; nasada owocu kolistawa. Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone. Płatki białe, równe lub dłuższe od działek.

space

Owoce dojrzewają pod powierzchnią wody, okwiat odpada; dojrzałe pękają nieregularnie i po powierzchni wody unoszą się nasiona zawierające komorę pławną. Nasiona 2-3mm długości.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.199 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
Nymphaea alba
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne, o mulistym i torfiastym podłożu. Zwykle na głębokości 70-150cm, w miejscach nieocienionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

znalezisko 00010000.269.mr - Nymphaea alba (grzybienie białe); Suwalszczyzna
3f · 00010000.269.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.356 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.96 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.146 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.155+154 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.54 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.36 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.7 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.247 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.188 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.12.2016 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Nymphaea_alba.htm"> Nymphaea alba (grzybienie białe) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>