atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.199)

Nymphaea alba L.

grzybienie białe
Castalia alba (L.) Wood · Nymphaea minoriflora (Simonk.) E.D.Wissjul. · Nymphaea occidentalis (Ostenf.) Moss
Nymphaea alba
Wleń, ogród; copyright © by Jacek Soboń
Nymphaea alba (grzybienie białe)
Nymphaea alba
Nymphaea alba
Nymphaea alba
Nymphaea alba

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Nymphaea (grzybienie)kl 7002
Nymphaea alba
Bylina wodna o liściach unoszących się na powierzchni wody.

space

Nasada kwiatu wyoblona, bez krawędzi; nasada owocu kolistawa. Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone. Płatki białe, równe lub dłuższe od działek.

space

Owoce dojrzewają pod powierzchnią wody, okwiat odpada; dojrzałe pękają nieregularnie i po powierzchni wody unoszą się nasiona zawierające komorę pławną. Nasiona 2 – 3 mm długości.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.199 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
Nymphaea alba
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne, o mulistym i torfiastym podłożu. Zwykle na głębokości 70 – 150 cm, w miejscach nieocienionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.269.mr - Nymphaea alba (grzybienie białe); Suwalszczyzna
269
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne