atlas-roslin.pl

Fam. Nymphaeaceae [🔉 nim·fe·a·ce·e]

grzybieniowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niepręcików i płatków pięć
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich głęboko 5-dzielny. Korona jasnożółta, krótko lejkowata, rozcięta do 2/3 na pięć łatek, u nasady łatek mała łuseczka i pęczek długich włosków, na brzegu łatki rzęskowato ząbkowana. Pręcików pięć, międzyległych z łatkami korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze (grzybieńczyk wodny)
wystepowanie
syn. Limnanthemum nymphoides (L.) Link · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wody stojące i wolno płynące, ciepłe, żyzne, na mulistym, torfiastym dnie, w płytkich miejscach (od 10-20cm), nieocienionych.
  
  
↑nie pręciki i płatki liczne
  
    
↓nienerwy połączone przy brzegu - Nymphaea
Nymphaea alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Przy oznaczaniu ważny jest kompleks cech diagnostycznych, nie zawsze wszystkie cechy muszą pasować.
    
    
↑nie nerwy nie połączone przy brzegu - Nuphar
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działek kielicha pięć, tępo zakończone, żółte lub żółtozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście duże
Nuphar luteum
Nuphar lutea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypuła kwiatu 8-11 mm średnicy, z dwoma okręgami wiązek przewodzących.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Nuphar lutea Sm. (grążel żółty)
wystepowanie
syn. Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. · Nuphar luteum (L.) Sm. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wody stojące i wolno płynące. Szerokie spektrum ekologiczne, od wód eutroficznych do oligotroficznych a nawet dystroficznych; na głębokości 50-200cm; na głębokich także formy zanurzone.
      
      
↑nie liście mniejsze
Nuphar pumila (grążel drobny)
XL
Nuphar pumila (grążel drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypuła kwiatu 5-7 mm średnicy, z okręgiem wiązek przewodzących i jedną wiązką w centrum.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Nuphar pumila (Timm) DC. (grążel drobny)
wystepowanie
syn. Nuphar pumilum (Timm.) DC. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wody stojące i wolno płynące, chłodne, mezotroficzne, oligotroficzne, dystroficzne, na podłożu torfiasto-mulistym, na głębokości 40-100cm.