⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - słupki dwa lub więcej, niezrośnięte]
  
pręciki i płatki liczne (↓nie)
  
    
nerwy połączone przy brzegu - Nymphaea (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
  Przy oznaczaniu ważny jest kompleks cech diagnostycznych, nie zawsze wszystkie cechy muszą pasować.
    
      
Nymphaea alba
główne nerwy w początku biegu proste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Nasada kwiatu wyoblona, bez krawędzi; nasada owocu kolistawa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Nymphaea alba (grzybienie białe)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne, o mulistym i torfiastym podłożu. Zwykle na głębokości 70-150cm, w miejscach nieocienionych.
      
      
Nymphaea candida
główne nerwy w początku biegu łukowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Nasada kwiatu czworograniasta; nasada owocu czworokątna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Nymphaea candida (grzybienie północne)
wystepowanie
grzybienie zapoznane · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, mniej żyzne, mezotroficzne, oligotroficzne podłożu mineralnym, mulistym lub torfiastym. Zwykle na głębokości 70-170cm, w miejscach nieocienionych.
      
    
nerwy nie połączone przy brzegu - Nuphar(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Działek kielicha pięć, tępo zakończone, żółte lub żółtozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej w ...
    
      
Nuphar luteum
Nuphar lutea
liście duże (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
· Szypuła kwiatu 8-11mm średnicy, z dwoma okręgami wiązek przewodzących.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Nuphar lutea (grążel żółty)
wystepowanie
syn. Nuphar luteum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące. Szerokie spektrum ekologiczne, od wód eutroficznych do oligotroficznych a nawet dystroficznych; na głębokości 50-200cm; na głębokich także formy zanurzone.
      
      
liście mniejsze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· Szypuła kwiatu 5-7mm średnicy, z okręgiem wiązek przewodzących i jedną wiązką w centrum.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Nuphar pumila (grążel drobny)
wystepowanie
syn. Nuphar pumilum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, chłodne, mezotroficzne, oligotroficzne, dystroficzne, na podłożu torfiasto-mulistym, na głębokości 40-100cm.
      
  
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
pręcików i płatków pięć(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Kielich głęboko 5-dzielny. Korona jasnożółta, krótko lejkowata, rozcięta do 2/3 na pięć łatek, u nasady łatek mała łuseczka i pęczek długich włosków, na brzegu łatki rzęskowato ząbkowana. Pręcików pięć, międzyległych z łatkami korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
wystepowanie
syn. Limnanthemum nymphoides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, ciepłe, żyzne, na mulistym, torfiastym dnie, w płytkich miejscach (od 10-20cm), nieocienionych.
  
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.355 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.94 [16.4II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.154+77k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.34+39 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.246 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.187 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.12.2016 · powstała/was created 15.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Nymphaeaceae.htm"> Nymphaeaceae (grzybieniowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>