⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - słupki dwa lub więcej, niezrośnięte]
  
pręcików i płatków pięć (↓nie)
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Kielich głęboko 5-dzielny. Korona jasnożółta, krótko lejkowata, rozcięta do 2/3 na pięć łatek, u nasady łatek mała łuseczka i pęczek długich włosków, na brzegu łatki rzęskowato ząbkowana. Pręcików pięć, międzyległych z łatkami korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
wystepowanie
syn. Limnanthemum nymphoides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, ciepłe, żyzne, na mulistym, torfiastym dnie, w płytkich miejscach (od 10-20cm), nieocienionych.
  
  
pręciki i płatki liczne (↑nie)
  
    
nerwy połączone przy brzegu - Nymphaea (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
  Przy oznaczaniu ważny jest kompleks cech diagnostycznych, nie zawsze wszystkie cechy muszą pasować.
    
      
główne nerwy w początku biegu proste (↓nie)
Nymphaea alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Nasada kwiatu wyoblona, bez krawędzi; nasada owocu kolistawa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Nymphaea alba (grzybienie białe)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne, o mulistym i torfiastym podłożu. Zwykle na głębokości 70-150cm, w miejscach nieocienionych.
      
      
główne nerwy w początku biegu łukowate (↑nie)
Nymphaea candida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Nasada kwiatu czworograniasta; nasada owocu czworokątna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Nymphaea candida (grzybienie północne)
wystepowanie
grzybienie zapoznane · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, mniej żyzne, mezotroficzne, oligotroficzne podłożu mineralnym, mulistym lub torfiastym. Zwykle na głębokości 70-170cm, w miejscach nieocienionych.
      
    
nerwy nie połączone przy brzegu - Nuphar (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Działek kielicha pięć, tępo zakończone, żółte lub żółtozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
    
      
liście duże (↓nie)
Nuphar luteum
Nuphar lutea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
· Szypuła kwiatu 8-11mm średnicy, z dwoma okręgami wiązek przewodzących.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyc ...
Nuphar lutea (grążel żółty)
wystepowanie
syn. Nuphar luteum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące. Szerokie spektrum ekologiczne, od wód eutroficznych do oligotroficznych a nawet dystroficznych; na głębokości 50-200cm; na głębokich także formy zanurzone.
      
      
liście mniejsze (↑nie)
Nuphar pumila (grążel drobny)
XL
Nuphar pumila (grążel drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· Szypuła kwiatu 5-7mm średnicy, z okręgiem wiązek przewodzących i jedną wiązką w centrum.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Nuphar pumila (grążel drobny)
wystepowanie
syn. Nuphar pumilum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, chłodne, mezotroficzne, oligotroficzne, dystroficzne, na podłożu torfiasto-mulistym, na głębokości 40-100cm.