takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.203)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Nuphar pumila (Timm) DC.

grążel drobny
Nuphar pumilum (Timm.) DC. · Nuphar tenella Rchb. · Nuphar tenellum Rchb. · Nymphosanthus pumilus (Timm) Fernald
Nuphar pumila (grążel drobny)
07.07.1968, ok. Chojnic; copyright © by Jerzy Kruk XL
Nuphar pumila (grążel drobny)
XL
Nuphar pumila (grążel drobny)
XL
Nuphar pumila (grążel drobny)
XL
Nuphar pumila (grążel drobny)

cechy charakterystyczne

Bylina wodna o liściach unoszących się na powierzchni wody.

space

Kwiaty 1.5-3.5cm średnicy, o słabym zapachu. Szypuła kwiatu 5-7mm średnicy, z okręgiem wiązek przewodzących i jedną wiązką w centrum. Działek kielicha pięć, tępo zakończone, żółte lub żółtozielone. Płatków 8-12, krótszych niż 7mm; żółtobrązowe z nektarnikiem.

space

Owoce dojrzewają ponad powierzchnią wody, z zachowanymi zielonymi działkami; dopiero dojrzałe zanurzają się i rozpadają na owocolistki, te w śluzowatej otoczce wraz z nasionem unoszą się na powierzchni wody.Owoc 15-20mm średnicy, często zakrzywiony. Nasiona 3-3.5mm długości.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.203 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Wody stojące i wolno płynące, chłodne, mezotroficzne, oligotroficzne, dystroficzne, na podłożu torfiasto-mulistym, na głębokości 40-100cm.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19000600.KRA4186.jkr - Nuphar pumila (grążel drobny); Szwecja
jkr.000600-KRA4186
leg. E. Egerstrom
/Szwecja/ #2
znalezisko 19680707.KRA27532.jkr - Nuphar pumila (grążel drobny); ok. Chojnic
jkr.680707-KRA27532
leg. S. Lisowski, F. Szafrański, K. Tobolski
/ok. Chojnic/ #1
znalezisko 20080715.KRA382977.jkr - Nuphar pumila (grążel drobny)
jkr.080715-KRA382977
leg. J. Zalewska-Gałosz #2