Nymphaea

grzybienie
  
↓niegłówne nerwy w początku biegu proste
Nymphaea alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Nasada kwiatu wyoblona, bez krawędzi; nasada owocu kolistawa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Nymphaea alba (grzybienie białe)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne, o mulistym i torfiastym podłożu. Zwykle na głębokości 70-150cm, w miejscach nieocienionych.
  
  
↑nie główne nerwy w początku biegu łukowate
Nymphaea candida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Nasada kwiatu czworograniasta; nasada owocu czworokątna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Nymphaea candida (grzybienie północne)
wystepowanie
grzybienie zapoznane · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, mniej żyzne, mezotroficzne, oligotroficzne podłożu mineralnym, mulistym lub torfiastym. Zwykle na głębokości 70-170cm, w miejscach nieocienionych.