takson uprawiany [24]

Nymphaea hybrida hort.

grzybienie ogrodowe grzybień ogrodowy, lilia wodna, nenufar
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Paul Hariot; Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. African Gold
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Helvola
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Bory de Saint-Vincent
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Gloire du Temple-sur-Lot
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Graciella
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Laydekeri Fulgens
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Texas Dawn
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. William Falconer
Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
cv. Yellow Princess

wymagania i uprawa

W uprawie liczne odmiany ozdobne wyprowadzone z mieszańców.

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do oczka wodnego

Wymagania: zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · żyzność · podłoże bardzo żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110717.57.js - Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
js.110717-57
leg. Jacek Soboń
/cv. Pink Opal/ #2
znalezisko 20110717.60.js - Nymphaea hybrida (grzybienie ogrodowe)
js.110717-60
leg. Jacek Soboń
/cv. William Falconer/ #2