takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.159)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze

grzybieńczyk wodny
Limnanthemum nymphoides (L.) Link
Nymphoides peltata
Pogórze Kaczawskie, Ustronie; copyright © by Jacek Soboń
Nymphoides peltata
kwiat
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
kwiatostan; węzeł liściowy na kłączu z widocznym kwiatem; widoczne działki kielicha i orzęsienie płatków korony
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
kwiat; korona kwiatu widziana z góry; widoczne orzęsienie gardzieli; widoczny kształt pręcików i słupka

cechy charakterystyczne

Bylina, roślina wodna, o długich kłączach pełzających po dnie.

space

Kwiaty wyrastają w luźnych pęczkach z kątów liści. Kielich głęboko 5-dzielny. Korona jasnożółta, krótko lejkowata, rozcięta do 2/3 na pięć łatek, u nasady łatek mała łuseczka i pęczek długich włosków, na brzegu łatki rzęskowato ząbkowana. Pręcików pięć, międzyległych z łatkami korony.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.159 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
zbiorowisko; widoczny na powierzchni wody, zwarty płat żółto kwitnących roślin grzybieńczyka
Nymphoides peltata
wystepowanie
o mapie występowania
Wody stojące i wolno płynące, ciepłe, żyzne, na mulistym, torfiastym dnie, w płytkich miejscach (od 10-20cm), nieocienionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 00010000.146.js; Pogórze Kaczawskie, Ustronie
7f · 00010000.146.js
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, Ustronie/
znalezisko 20050820.51.js; Ogród Dendrologiczny Wojsławice.
1f · 20050820.51.js
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice./
znalezisko 20030706.1.am; Przyręb
1f · 20030706.1.am
leg. Antoni Mielnikow
/Przyręb/
znalezisko 20140720.1.wm - Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny); Zator; Przeręb [Staw Kanonik]
12f · 20140720.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Zator; Przeręb [Staw Kanonik]/
znalezisko 20080818.2.and; staw w okolicach Wojcieszowa (Góry Kaczawskie)
3f · 20080818.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/staw w okolicach Wojcieszowa (Góry Kaczawskie)/