(klasa) Cl.Lemnetea minoris R. Tx. 1955

zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących

zbiorowiska rzęs tworzących skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Lemnetea minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Lemnetea minoris

  O.Lemnetalia minoris
  
    All.Lemnion gibbae
    
      Ass.Lemnetum gibbae
      
      Ass.Spirodeletum polyrhizae
      
    All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae
    
      Ass.Lemnetum trisulcae (zespół rzęsy trójrowkowej)
      
      Ass.Ricciocarpetum natantis
      
      Ass.Riccietum fluitantis
      
    All.Lemno minoris-Salvinion natantis
    
      Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis