(zespół) Ass.Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) W.Koch 1954 em. R.Tx. et A.Schwabe 1974 in R.Tx. 1974

Spirodeletum polyrhizae
22.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Spirodeletum polyrhizae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Spirodeletum polyrhizae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Spirodeletum polyrhizae

Spirodela polyrhiza (spirodela wielokorzeniowa)[optimum]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Spirodeletum polyrhizae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lemnion gibbae

Lemna gibba (rzęsa garbata)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Lemnetea minoris (zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących)

Lemna minor (rzęsa drobna)
Spirodela polyrhiza (spirodela wielokorzeniowa)
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Spirodeletum_polyrhizae.htm"> Spirodeletum polyrhizae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>