takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lemna minor L.

rzęsa drobna rzęsa mniejsza
na stronie — występowanie