Lemnaceae
porównanie krajowych przedstawicieli rodziny rzęsowate (Lemnaceae); copyright © by Piotr Sikorski XL
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Liliopsida (jednoliścienne)]
  
listki bez korzeni (↓nie)
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
listki z jednym lub kilkoma korzonkami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
  
    
listki z (2)5-21 korzonkami, prawie okrągłe (↓nie)
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
Spirodela polyrhiza (spirodela wielokorzeniowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
listki z jednym korzonkiem; zwykle dłuższe niż szersze (↑nie)
Lemna trisulca e 1
Lemna gibba
Lemna minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...