Lemnaceae

porównanie krajowych przedstawicieli rodziny rzęsowate (Lemnaceae); copyright © by Piotr Sikorski XL

Lemna minor · rzęsa drobna

rzęsa mniejsza
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lemna gibba · rzęsa garbata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lemna turionifera · rzęsa turionowa

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Lemna minuta

antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]