fot. bg-Lemna_gibba_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lemna gibba

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
30.08.2004, Obrzycko k/Poznania, nad Wartą · copyright © by Błażej Gierczyk