takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lemna gibba L.

rzęsa garbata
na stronie — występowanie