fot. bg-Lemna_minor (780×439) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lemna minor

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój; 31.08.2004, Poznań, Las Marceliński
copyright © by Błażej Gierczyk