atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

spirodela wielokorzeniowa
Lemna polyrhiza L. · Spirodela polyrhiza Schleid.