fot. sm-2-spirodela_polyrhiza — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Spirodela polyrhiza

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Zbiorowisko: (Kelhofer 1915) W. Koch 1954 em. R. Tx. & A. Schwabe 1974 in R. Tx. 1974
08.1997, Ruda Milicka, rezerwat przyrody "Stawy Milickie" · copyright © by Michał Smoczyk