takson uprawiany [24]
· -, - [234]

Lysichiton americanus Hultén et H. St. John

tulejnik amerykański
Lysichiton americanum orth. var.
Lysichiton americanus
Arboretum Przelewice; copyright © by Jacek Soboń
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus (tulejnik amerykański)

krótki opis

Bylina kłączowa. Kłącze do 30 cm długości i 2.5-5 cm średnicy. Kolby kwiatostanów pojawiają się na początku wiosny, na naturalnych stanowiskach w porze roztopów, przed rozwojem liści, mają szypułę długości 15 cm i są osłonięte żółtą, okazałą, podłużnie jajowatą pochwą o długości do 25 cm i 8-12 cm szerokości. Liście wyrastają latem i mają 50-135 cm długości i 30-80 cm szerokości. Roślina charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem, zwłaszcza podczas kwitnienia.

występowanie

Lysichiton americanus
Bylina bagienna z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, gdzie rośnie na bagnach, terenach podmokłych i wzdłuż cieków wodnych.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- - inwazyjny potencjalnie, nie notowany w Polsce ale jest na ministerialnej liście inwazyjnych lub jest zadomowiony w krajach sąsiednich; -; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: -]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 (potencjalnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 (potencjalnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

wymagania i uprawa

Uprawiana na brzegu zbiorników wodnych lub na glebie silnie podmokłej, okresowo zalewanej. Rośnie wolno, kwitnie po kilku latach od wysiewu. Rozmnaża się przez wysiew nasion, ewentualnie dzielenie rozrośniętych kłączy.
Wymagania (parametry ogrodowe):
światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce
woda — gleba mokra lub roślina wodna
strefa mrozoodporności 4b

właściwości i zastosowanie

Lysichiton americanus
Wysokość: do 1 m

Kwitnienie: od kwietnia do maja

Grupa użytkowa: