antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth

na stronie — występowanie

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek północnoamerykański który niedawno (2007) został znaleziony także w Polsce [239].

Bylina, wodna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna i Południowa [czas przybycia na teren Polski: 2007r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 (potencjalnie) — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion