(związek) All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae R.Tx. et A.Schwabe 1974 in R.Tx. 1974

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae

  Ass.Lemnetum trisulcae (zespół rzęsy trójrowkowej)
  
  Ass.Ricciocarpetum natantis
  
  Ass.Riccietum fluitantis