(zespół) Ass.Riccietum fluitantis Slavnić 1956 em. R.Tx. 1974

Riccia fluitans (wgłębka pływająca [wątrobowiec])

18.06.2011, Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

Riccia fluitans (wgłębka pływająca [wątrobowiec])

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Riccietum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Riccietum fluitantis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Riccietum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Lemnetea minoris (zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących)