takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.277)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Utricularia australis R. Br.

pływacz zachodni pływacz zaniedbany
Utricularia neglecta Lehm.
Utricularia australis (pływacz zachodni)
copyright © by Krzysztof Ciesielski
Utricularia australis (pływacz zachodni)
turion
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)
Utricularia australis (pływacz zachodni)

cechy charakterystyczne

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.277 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Utricularia australis (pływacz zachodni)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Mezotroficzne wody stojące.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.6.kc - Utricularia australis (pływacz zachodni)
kc.6
leg. Krzysztof Ciesielski #7