atlas-roslin.pl

Utricularia intermedia Hayne [🔉 u·tri·ku·la·ri·a *]

pływacz średni, pływacz pośredni
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.276 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Utricularia intermedia (pływacz średni)
Rzadki. Wody, w szczególności torfowisk na północy kraju.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#5
jkr.190827-1
leg. Jerzy Kruk
/ok. Brodów Żarskich/
#20
pkob.090702-7
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka, okolice Brodów Żarskich/
#3
arys.190708-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, jez. Mulaste 1,3 km na S od m. Zgon w gm Piecki/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji