(związek) All.Hottonion Segal 1964

zbiorowiska roślin zakorzenionych na dnie płytkich zbiorników wodnych z dominacją okrężnicy bagiennej lub rzęśli

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Hottonion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hottonion

Batrachium aquatile (włosienicznik wodny)
Hottonia palustris (okrężnica bagienna)
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Hottonion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Hottonion

  Ass.Hottonietum palustris (zespół okrężnicy bagiennej)