(związek) All.Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959

odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ranunculion fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ranunculion fluitantis

Nuphar lutea (grążel żółty)[f. submersa]
Batrachium aquatile (włosienicznik wodny)[ssp. pseudofluitans]
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)[s.str.]
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)[f. submersa]
Potamogeton ×fluitans
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)[f.]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Ranunculion fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
Batrachium circinatum (włosienicznik krążkolistny)
Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Ranunculion fluitantis

  Ass.Ranunculetum fluitantis
  
  Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
  
  Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Ranunculion_fluitantis.htm"> Ranunculion fluitantis - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>