(zespół) Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae Oberd. 1957 em. Müller 1977

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ranunculion fluitantis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea