(zespół) Ass.Zannichellietum palustris Lang 1963

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Zannichellietum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)