(zespół) Ass.Potamo-Najadetum marinae Horvatić et Micev in Horvatić 1933 corr.

syn. Najadetum marinae Phil. 1969

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potamo-Najadetum marinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potamo-Najadetum marinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.grupa Potametum pectinati

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea